Recyklace

V dnešní době nemusíme dlouze představovat, co znamená pojem recyklace. Zjednodušeně se jedná o proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití.

Díky recyklaci vdechujeme odpadním materiálům nový život

Pár čísel k zamyšlení

V roce 1950 bylo celosvětově vyprodukováno 1,5 milionu tun nových plastů. V roce 2013 už 299 milionů tun a bohužel prognóza říká, že v roce 2020 se produkce zvýší již na 400 milionů tun a v roce 2050 neuvěřitelných 700 milionů tun.

Na konci roku 2018 uvedla královská statistická společnost Velké Británie, že z celkové světové produkce plastů bylo recyklováno pouze 9% (z toho v Evropě 30%, Čína 25%, USA 9%), zbytek se válí na skládkách anebo dokonce v přírodě. Pokud budeme pokračovat v současném trendu, v roce 2050 bude na skládkách ležet 12 miliard tun plastu.

Pacifická skvrna je místo, kde se hromadí velké množství mořského odpadu. Odhaduje se, že celková hmotnost odpadkové stopy je 79 000 tun. Skvrna se skládá z 1,1 – 3,6 bilionů kusů plastu.

Proč recyklujeme?

My se zamysleli, a proto jsme se rozhodli nevytvářet naše filamenty jako primární produkty a zahlcovat tak svět dalšími odpady, ale naopak odpadů využít.

Proč mohou být výrobky z recyklátu dražší než z primárních surovin?

Každý si může říci, že jelikož se recyklované produkty vyrábějí z již vytvořených surovin, měla by tím pádem být cena nižší. Zde je ale třeba si uvědomit, že proces recyklace je technologicky a časově náročnější než produkce nových materiálů (viz níže).

Proces

recyklace

Proces recyklace Filamentu EKO MB pro 3D tisk

Výkup plastů

Proces recyklace Filamentu EKO MB pro 3D tisk

Třídění a dekontaminace

Proces recyklace Filamentu EKO MB pro 3D tisk

Zpracování (drcení)

Pro úspěšnou recyklaci je třeba odpadní plasty co nejlépe vytřídit, ať už automatizovaně, tak mnohem častěji za přispění lidské ruky. „Čistota“ je důležitým faktorem, který udává i následnou cenu recyklátu, protože docílení jednodruhovosti je technicky opravdu složité. U nás dbáme na to, aby byl odpad co nejčistší a odpovídal tak vlastnostem, které potřebujeme k výrobě produktů.

Proč kupovat naše výrobky z recyklátů?

Naše výrobky z recyklátů jsou stejně kvalitní a odolné, jako výrobky z primárních surovin.
Díky zakoupení recyklovaných výrobků nepodporujete výrobu dalšího odpadu.
Jenom z ČR se měsíčně vychrlí cca 150 tun plastových filamentů z primárních surovin. My jsme první český výrobce filamentu z recyklovaných materiálů.

cs_CZCzech